Công Ty Cổ Phần Nam Châm Việt Nam

Nam châm vĩnh cửu

Nam châm dẻo

Nam châm cuộn hút

Nam châm bản dạng treo

Nam châm nâng

Bộ lọc tách sắt

Xe Hút Đinh - Ốc Vít

Rulo từ vĩnh cửu

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh khu vực Miền Bắc

Điện thoại : 0916.262.538

phuongvt@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực Hà Nội

Điện thoại : 0919.808.938

hangvt@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực Miền Trung

Điện thoại : 0916.376.938

anhduc@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực Miền Nam

Điện thoại : 0918.508.925

vupt@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực HCM

Điện thoại : 0919164838

duc.na@namchamvietnam.com.vn

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Điện thoại : 0919164838

duc.na@namchamvietnam.com.vn

Phòng Kỹ Thuật

Điện thoại : 0888.199.255

namchamvina@gmail.com

http://www.namcham.com.vn/admin/http://namcham.com.vn/quy-dinh-ve-bao-mat-thong-tin http://www.namcham.com.vn/admin/http://namcham.com.vn/chinh-sach.html

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG